נגישות
סניף ביתר עילית הר”ן 6 025418480

*כניסה נגישה

*חניה בקרבת מקום

*קומת קרקע

*דלת נגישה

*חניית נכים

*שירותי נכים

*עמדה נגישה

*לולאת השר